ՀՀ Դատավորների Միություն

Acknowledgement

This website was developed with the assistance of the United States Agency for International Development (USAID).
Banner
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.
Հրատարակություններ
CHILD RIGHTS PDF Print E-mail
Monday, 22 March 2010 12:52

ARTHUR CHAKHOYAN 

CHILD RIGHTS

FAMILY LAW MANUAL

Edited by: Vahe YENGIBARYAN - Executive Director of the Association of Judges of the RA, Professor of YSU Law Faculty, Phd in Law

Lingvo-stylistic editor: Armine NAZARYAN

 

ՀՀ դատավորների միությունը Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական Կլոր սեղան հիմնադրամի հովանավորությամբ, Արթուր ՉԱԽՈՅԱՆԻ հեղինակությամբ տպագրել է "Երեխայի իրավունքներ" վերտառությամբ ձեռնարկը:

Խմբագիր` Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ - ՀՀ դատավորների միության գործադիր տնօրեն, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմիալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ

Լեզվաոճական խմբագիր`  Արմինե ՆԱԶԱՐՅԱՆ

Ձեռնարկում համակարգված և հանրամատչելի ձևով ներկայացված են երեխայի իրավունքներին վերաբերող հիմնահարցերը, ինչպես նաև այս բնագավառում ՀՀ օրենսդրությունն ու դատական պրակտիկան:

 

 

Last Updated ( Friday, 20 August 2010 06:07 )
 
COMBATING ILL-TREATMENT AND PDF Print E-mail
Tuesday, 09 March 2010 12:52

COMBATING ILL-TREATMENT AND
IMPUNITY AND THE JUDICIAL PRACTICE
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA


Editor: Davit  AVETISYAN
President of the Criminal Chamber
of the Cassation Court of the Republic of Armenia,
Lawyer emeritus, doctor of law, professor

Author: Vahe YENGIBARYAN
Executive Director of the Association
of Judges of the Republic of Armenia,
Professor of YSU Law Faculty, PhD in Law

This brochure has been published with the financial support of the European Union and the Council of Europe Joint Programme "Combating ill-treatment and impunity".Justice Reform and Police Division
Legal and Human Rights Capacity Building Department
Directorate of Co-operation
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
The opinions expressed in this publication are those of the author and do not engage the responsibility of the European Union or the Council of Europe, or the institutions the author works for. They should not be regarded as placing upon the legal instruments mentioned in it any official interpretation capable of binding the governments of member States, the European Union's or the Council of Europe's statutory organs, or any organ set up by virtue of the European Convention on Human Rights.

Գրքույկը հրատարակվում է Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրոպայի խորհրդի “Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարի” համատեղ ծրագրի ֆինանսական միջոցներով:


Դատական բարեփոխումների և Ոստիկանության բաժին
Իրավական և մարդու իրավունքների զարգացման
ծրագրերի վարչություն
Համագործակցության տնօրինություն
Մարդու իրավունքների և իրավական հարցերի
գլխավոր տնօրինություն
Եվրոպայի խորհուրդ
F–67075 Strasbourg Cedex

Խմբագիր`  ԴԱՎԻԹ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
 ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական
պալատի նախագահ,
 ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ

Հեղինակ` ՎԱՀԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ
 ՀՀ դատավորների միության գործադիր տնօրեն,
 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դոցենտ,
 իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ

Լեզվաոճական խմբագիր` Ամալյա ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 


 

Last Updated ( Wednesday, 10 March 2010 06:37 )
 
HUMAN RIGHTS AND CRIMINAL PROCEDURE PDF Print E-mail
Tuesday, 09 February 2010 11:52

JEREMY McBRIDE  

 HUMAN RIGHTS AND CRIMINAL PROCEDURE  

THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS    

General and legal editing of the  Armenian translation by VAHE YENGIBARYAN - Executive Director of the Association of Judges of the Republic of Armenia, Professor of YSU Law Faculty, PhD in Law

Translation into Armenian by: ANNA VARDAPETYAN, LUSINE  ABRAHAMYAN

ՋԵՐԵՄԻ ՄԱՔԲՐԱՅԴ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ

Հայերեն թարգմանության ընդհանուր  և իրավաբանական խմբագիր`  

ՎԱՀԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ- ՀՀ դատավորների միության գործադիր տնօրեն, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դոցենտ, իրավագիտության թեկնածու  

 

Թարգմանիչներ` ԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ
                                             ԼՈՒՍԻՆԵ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Գիրքը լուսաբանվել է "02" շաբաթերթի թիվ 8 (957) (5 մարտի 2010թ.) համարում: Հրապարակումը կարող եք ընթերցել` այցելելով www.police.am

 
 
Last Updated ( Friday, 20 January 2012 08:00 )
 
ԵԿԵՂԵՑԻ, ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ PDF Print E-mail
Thursday, 15 October 2009 09:00

???????, ?????????? ?? ??????????????

 

ԵԿԵՂԵՑԻ, ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՀԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՉԱԽՈՅԱՆ

 

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2017 06:36 )
 
ԴԱՏԱՐԱՆ ԵՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ PDF Print E-mail
Wednesday, 09 September 2009 05:25

   ??????? ?? ????????????????

     ԴԱՏԱՐԱՆ ԵՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

????????? ???????????? ???????????? ????????

?? ??????????? ?????????? ??????????? ????????????? ??????? ??????????? ????????????? ???????????? ???? ????? ?????????? ????????????????, ?????????????? ????????, ?????? ???? ??????????? ?????????????? ??????? ? ???????, ????? ??????????????? ??????? ???????????? ??????????? ?? ??????????????? ?????????? ????????? ????????????? ?????? ?????? ??????? ??????????????:

???????` ??????  ???????? - ?? ??????????? ???????? ???????, ???????? ????? ????????? ???????????? ???????? ???????

??????????? ???????` ??????  ?????????????

 

 

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2017 06:25 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 11