ՀՀ Դատավորների Միություն

Շնորհակալություն

This website was developed with the assistance of the United States Agency for International Development (USAID).
Դրոշ
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.
Նորություններ
ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ PDF Տպել Էլ.փոստ
There are no translations available.

Մայիսի 31-ին ՀՀ վճռաբեկ դատարանում տեղի ունեցավ ”ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ” վերտառությամբ երկրորդ` լրամշակված գրքի շնորհանդեսը: Շնորհանդեսին մասնակցում էին ՀՀ դատարանների նախագահները, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները և այլ անձինք: Ձեռնարկը տպագրել է ՀՀ դատավորների միությունը Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության (ABA CEELI) ֆինանսական աջակցությամբ:

Ողջունելով հյուրերին` ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահ, ”ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ” գրքի ընդհանուր խմբագիր Արման Մկրտումյանը, շնորհակալություն հայտնելով ՀՀ դատավորների միությանը, Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցությանը, ձեռնարկի հեղինակային խմբին, փաստեց, որ այս աշխատությունը շատ կարևոր է, քանի որ քաղաքացիների հիմնական դժգոհությունը գալիս է ոչ թե դատավորների կայացրած դատական ակտերից, այլ նրանց դրսևորած վարքագծից: Այդ իսկ պատճառով և դատավորների, և հասարակության լայն շրջանակի համար կարևոր և անհրաժեշտ գիրք է` իմանալու, թե ինչպես պետք է դրսևորի իրեն դատավորը այս կամ այն իրավիճակում:

Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության տնօրեն Ռոլանդ Մենգամը իր խոսքում նշեց, որ երբ անձը որոշում է դատավոր դառնալ, ապա նա պարտավոր է հետևել դատավորի վարքագծի կանոններին ողջ կյանքի ընթացքում, քանի դատավորը մշտապես գտնվում է հասարակության ուշադրության կենտրոնում: 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ, ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանը մատնանշեց, որ առաջին անգամ այս գրքում հայերեն լեզվով տպագրվել են Բանգալորյան սկզբունքները, սկզբունքների կանոնների մեկնաբանությունները: Այս աշխատանքում զետեղված են նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցների նյութերը, ՀՀ ԴՆԽ էթիկայի հանձնաժողովի որոշումները:

Այն հարցին, թե ինչով է արժեքավոր այս աշխատությունը, Դավիթ Ավետիսյանը պատասխանեց, որ ՀՀ դատական օրենսգիրքը և Դատավորների ընդհանուր ժողովը սահմանել են դատավորների վարքագծի կանոններ, որոնցով նրանք պետք է ղեկավարվեն իրենց դատական և ոչ դատական գործունեության ընթացքում: Սակայն դատավորները երբեմն հանդիպում են իրավիճակների, որոնք կանոնակարգված չեն: Եվ դատավորի համար խնդիր է, թե ինչպիսի վարքագիծ դրսևորել, որ այն համահունչ լինի դատավորի վարքագծի կանոններին: Հանրության դատին հանձնվող աշխատանքը նպատակ ունի օգնել դատավորներին այդպիսի իրավիճակներում ճիշտ լուծում գտնելու հարցում:

Ընթերցել...
 
??????? ?????? ??????? ?????????? ???????????? ? ???????? PDF Տպել Էլ.փոստ
There are no translations available.

??????? ?????? ??????? ?????????? ???????????? ? ???????? "????????? ????????????? ????? ?????? ?????? ???????????? ????????????? ???? ??????????, ????????????? ??????????? ? ?????????????, ?????? ??? ??????????????? ??????? ????????????? ?????????" ???????:

????? ???????? ???????????, ???? ????????? ??????? ?????????? ????????????, ????? ?? ????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????:
 
?????????? ?????????? ?? ????? 2012 ??????? ??????? 15-?: ??? ???????????? ??? ????????? ???????????????? ?? ?????????:

 
??????????? ???????? ????????? ??????????????????? PDF Տպել Էլ.փոստ
There are no translations available.

2012 ??????? ?????? 10-12-? ???????????? (????????????) ???? ??????? ??????????? ????????? ???????? ??????? ??????????: ??????????? ?????????? ?? ??? ?? ??????????? ???????? ???????????????? (???? ???????? ?????????? ?????????? ????????????), ? ????` ?????? ????????? (?? ??????????? ???????? ???????, ???????? ????? ????????? ???????????? ???????? ???????), ????? ?????????? (?? ??????????? ???????? ??????????, ?? ??????? ???????? ??????? ?????? ???????), ???? ??????????? (?? ??????????? ???????? ???????? ??????, ??? ??????, ?? ??? ???? ??????????), ????? ?????????? (???? ???????? ?????????? ?????????????):

?? ??????????? ?????????? 2005 ???????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ????????? ?? ??????????? ????????? ?????????:

??????????? ??????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????? ??????????? ? ??????????? ??????????? ??????????? ????????????????, ?????? ???????? ??????? ??????????? ???????????????:

??????????? ?????? ???????? (?????????, ????????? ? ????) ?????????? ????????, ??????????? ??? ??????? ??????????? ??????????? ????????, ???????? ???? ?????????? ? ??????????? ?????????????? ??? ?????? ??? ??????:

?????????? ????????? ??????? ????????? ????? GRECCO-? ?????` ??????????? ???? ????????????? ????????? ??? ??????? ??????????? ??????????????: ??????????? ??? ???????????? ? ???????? ??????? ??? ????????????????? ????????:

?? ??????????? ?????????? ??????? "????????? ????" ?????, ??? ???????? ?????? ??? ??????????? ??? ???????????? ???????? ???????????? ?:

??????????? ????????? ???????? ?????? ??????? ?????????? ???? ??????? 2013 ???????? ?????????????:

?????? ?????????????

 
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՃԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ PDF Տպել Էլ.փոստ
There are no translations available.

Մայիսի 2-ին "Կոնգրես"  հյուրանոցում ՀՀ դատավորների միությունը ԱՄՆ ՄԶԳ և Ամերիկյան իրավաբանների հայաստանյան ներկայացուցչության (ABA ROLLI) հետ համատեղ Հայաստանի Հանրապետության դատավորների համար կազմակերպել էր սեմինար "Ընտրական իրավունքի վերաբերյալ վեճերի քննության հիմնախնդիրները" թեմայով:

ՀՀ դատավորների միության նախագահ Հրաչիկ Սարգսյանը և Ամերիկյան իրավաբանների հայաստանյան ներկայացուցչության (ABA ROLLI) տնօրեն Ռոնալդ Մենգամը, ողջունելով սեմինարի մասնակիցներին, փաստեցին, որ սեմինարի թեման արդիական և շատ օգտակար է ՀՀ դատավորների համար:

ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի նախագահ Հովսեփ Բեդևյանն իր ելույթում մասնավորապես նշեց, որ ընտրական վեճերի և դատական կարգով ընտրական իրավունքի պաշտպանության մասին խոսելիս, նախևառաջ հարկ է պարզել, թե ովքեր են իրավասու դիմելու ընտրական իրավունքի դատական պաշտպանության: Ընտրական գործերով ՀՀ վարչական դատարան դիմելու իրավունքին է վերաբերում ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 144-րդ հոդվածը, որի համաձայն` ընտրական գործերով վարչական դատարան կարող են դիմել նույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածով նշված անձինք, ինչպես նաև ՀՀ ընտրական օրենսգրքով սահմանված դեպքերում համապատասխան ընտրական հանձնաժողովը: ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի համաձայն`  
1. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով իրավունք ունի դիմելու վարչական դատարան, եթե համարում է, որ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց վարչական ակտերով, գործողություններով կամ անգործությամբ`
1) խախտվել են կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել նրա` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով ամրագրված իրավունքները և ազատությունները, այդ թվում, եթե`
ա. խոչընդոտներ են հարուցվել այդ իրավունքների և ազատությունների իրականացման համար,
բ. չեն ապահովվել անհրաժեշտ պայմաններ` այդ իրավունքների իրականացման համար, սակայն դրանք պետք է ապահովվեին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, միջազգային պայմանագրի, օրենքի կամ այլ իրավական ակտերի ուժով.
2) նրա վրա ոչ իրավաչափորեն դրվել է որևէ պարտականություն.
3) նա վարչական կարգով ոչ իրավաչափորեն ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության:
2. Վարչական դատարան կարող են դիմել նաև վարչական մարմինները կամ պաշտոնատար անձինք`
1) ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով, եթե օրենքով նախատեսված է, որ վարչական պատասխանատվության կարող է ենթարկել միայն դատարանը.
2) ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց որոշակի իրավունքներից զրկելու կամ նրանց վրա որոշակի պարտականություններ դնելու պահանջով, եթե օրենքով դա վերապահված է դատարանին.
3) վարչական ակտի հիման վրա ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից բռնագանձում իրականացնելու պահանջով.
4) ընդդեմ մեկ այլ վարչական մարմնի իրավասության վերաբերյալ վեճով, եթե այդ վեճը ենթակա չէ լուծման վերադասության կարգով:

Ընթերցել...
 
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ՇԵՆՔԻ ԲԱՑՈՒՄ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ PDF Տպել Էլ.փոստ
There are no translations available.

Ապրիլի 28-ին Իջևան քաղաքում տեղի ունեցավ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Իջևանի նստավայրի նոր շենքի հանդիսավոր բացումը: Բացման արարողությանը մասնակցում էին ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը և ՀՀ դատարանների նախագահները, ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը, ՀՀ արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մուրադյանը, Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը և այլոք:

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանն իր ողջույն խոսքում նշեց. "Ներկաները քաջատեղյակ են, որ անկախ դատական իշխանության կայացման խնդիրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ամենօրյա ուշադրության և հոգատարության ներքո` անգամ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ներկա պայմաններում, դատարանների համար նոր շենքեր կառուցելու համար տրամադրվում են զգալի ֆինանսական միջոցներ: Դատարանի նորակառույց շենքի բացումը դրա վառ ապացույցն է: Այսօր մենք արեցինք ևս մեկ հետևողական քայլ անկախ դատական իշխանության կայացման ճանապարհին:
Ընդհանրապես, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար դատական իշխանության մասին առաջին պատկերացումը ձևավորվում է նաև նրանից, թե որտեղ և ինչ պայմաններում է իրականացվում արդարադատությունը:

Ընթերցել...
 
<< Սկիզբ < Նախորդ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Հաջորդ > Վերջ >>

Էջ 13 ից 35